ttbbiston

'''''' ۰۲۱-۵۵۲۷۸۲۴۲

صفحه لاستیکی پایین

تیران تونل بیستون

دسته بندی انواع قطعات شاتکریت تولیدی T.T.B

اشتراک گذاری این مطلب

قیمت صفحه لاستیکی پایین: 1,450,000 تومان

صفحه لاستیکی پایین دقیقا مشابه عملکرد صفحه لاستیکی بالا است که در واقع جلوگیری می کند از خروج هوا و مصالح از مابین رتور و صفحه فلزی که مصالح به راحتی بتواند با فشار بالا به سمت نازل هدایت شود.

محل دقیق استقرار صفحه لاستیکی پایین کجاست؟

محل قرارگیری آن در قسمت پایین رتور گردنده می باشد

طول عمر صفحه لاستیکی پایین چه قدر است؟

عمر صفحه لاستیکی پایین ارتباط مستقیم با گریس کاری مداوم، نوع مصالح و سالم بودن صفحه فلزی دارد که رعایت نکردن هرکدام از موارد ذکر شده می تواند اصطحلاک بالا این قطعه را در پی داشته باشد.

فرم تماس با ما

Call Now Button