ttbbiston

'''''' ۰۲۱-۵۵۲۷۸۲۴۲

تماس : دفتر مرکزی 02155278242

فولی گیربکس

تیران تونل بیستون

قیمت فولی گیربکس اتوماتیک

نقش اصلی قطعه فولی گیربکس چیست؟

به قطعه ای که نیروی گشتاور موتور اصلی را به قطعه ای دیگر مانند: گیربکس، پمپ روغن، همزن ها و نظیر چنین مواردی (قطعه هایی) بواسطه تسمه منتقل می کند را فولی موتور یا فولی گیربکس می گویند. لازم به ذکر است قیمت دستگاه شاتکریت و قطعات شاتکریت با توجه به کیفیت محصول تعیین می شود.

* در کشور عزیزمان به دلیل تلفظ گفتاری (پولی گیربکس) را به نام فولی گیربکس یا فولی موتور میشناسند و با همین نام نیز جستجو می شود

نحوه تغییر دور به وسیله فولی گیربکس چگونه است؟

کاربرد منحصر به فرد فولی گیربکس

فرم تماس با ما

Call Now Button