تعداد طبقات مجاز ساختمان در تهران

کسانی که تصمیم به ساخت خانه در فضای شهری می‌گیرند، باید طرح و نقشه خود را با شهرداری آن شهر و منطقه هماهنگ کنند.
در این مطلب قصد داریم جزئیات تراکم ساخت و تعداد طبقات مجاز برای شهر تهران را بررسی کنیم.

شهرداری‌ها که وظیفه‌ مدیریت کلان‌شهری را بر عهده‌دارند، برای جهت پیشروی شهر و نوع خانه‌سازی در هر منطقه سیاست‌های کلی دارند.