سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات

در هنگام استفاده از وب سایت ممکن است از شما خواسته شود تا برخی اطلاعات را وارد کنید. اطلاعات خواسته شده فقط برای مقاصد ذکر شده در هنگام درخواست می باشد. برای وارد کردن آن اطلاعات، سیاست حفظ حریم خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اطلاعاتی که از شما دریافت می کنیم شامل:

نام و نام خوانوادگی – لقب – ایمیل – و در بعضی مواد، شماره تلفن و آدرس می باشد.

به چه دلیل

داده های شخصی تنها برای تعامل با کاربر است و در سایت ایجاد می شود. این داده ها جهت ارسال سفارش مد نظر کاربر، ارسال آموزش ها، مقاله ها و… می باشد و تنها در صورتی که کاربر تمایل و رضایت کامل داشته باشد دریافت خواهد شد.

به طور پیش فرض این سایت هیچ اطلاعات شخصی در مورد بازدیدکنندگان جمع آوری نمیکند و تنها اطلاعات نشان داده شده روی صفحه پروفایل کاربرانی که ثبت نام کرده اند را ذخیره می کند.