شاتکریت اجرای ملات پاش یا بتن پاش ، با فشار هوای با سرعت بالا بر روی سطح مشخص می باشد.

 ۰۲۱-۵۵۲۷-۸۲۴۲ دستگاهها کاتالوگ

Next Previous دیگران در مورد تیران تونل چه میگویند؟

افتخارات ما

همکاران ما